🍀 Věřím, že klíčem k šťastnému a naplněnému životu je být sám sebou, ať už jste v nitru kýmkoli, a neváhat říkat a dělat cokoli, co považujete za správné. Stát si za sebou, mít jasně dané hranice a vytyčená pravidla, podle kterých chcete žít.

🍀 Věřím, že k spokojenosti a zadostiučinění vede jediná cesta. Naslouchat sobě a tomu, k čemu přirozeně tíhnete. Svým vášním a talentům, darům a přirozeným zájmům. Věnovat se tomu, co ve vás probouzí jiskru, co vás pohlcuje a při čem zapomínáte na čas. Zároveň pak najít způsob, jak využít to, k čemu jste předurčeni, a pomoci tím ostatním lidem.

🍀 Věřím, že někdy je třeba jít i proti kritice a pochybnostem ostatních lidí, poslouchat především svoje nitro a nebát se překročit obecně přijímané normy a konvence. Následovat svoji vlastní vizi, ač se může zdát neuskutečnitelná.

🍀 Věřím, že i přesto je spolupráce a soužití s ostatními nepostradatelné. Stejně jako se říká: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s někým.“ Obklopit se lidmi, které mám rád, kterým věřím a které nechávám být tím, kým jsou, stejně jako oni nechávají mě být sám sebou je velké štěstí a převáží jakýkoli materiální úspěch nebo potěšení.

🍀 Věřím, že velké věci stojí úsilí a nic není jen tak. Neusnout ve svém stínu, nepropadnout lenosti a pohodlnosti je proto těžkou výzvou pro každého. Je třeba ji však zdolat a to nejen proto, aby člověk dosáhl svých přání, ale i proto, aby měl prostě jen dobrý pocit sám ze sebe.

🍀 Věřím, že být sám sebou je největším darem, jakého se může člověku dostat, ale zároveň je třeba, aby usiloval o to stát se nejlepší verzí sebe sama. To mnohdy není příjemné a přináší spoustu překážek. S každou další zdolanou překážkou je ale každý z nás odvážnější, celistvější a vyzrálejší. Tento proces nikdy nekončí.

🍀 Věřím, že svoboda nerovná se nezřízenost. Naopak svoboda znamená disciplína a řád. Přemíra frivolnosti a možností uvrhá člověka do chaosu, nerozhodnosti a rozpolcenosti. Paradoxně člověk nachází uspokojení v závazku, jaký si sám zvolí, a selektivní ignoraci věcí, které pro něj nejsou důležité, ač mohou být lákavé. Jinými slovy mít své priority.