Matka jako vzor pro sebepřijetí a sebelásku

Jak jsem psal v minulém příspěvku o otcovském modelu, přirozeně stejnou důležitost má v rodině role mateřská. Díváme-li se na přínos otce ve výchově dítěte (kromě tradičního ochranitelství a zabezpečení) z psychologického pohledu jako na někoho, kdo je vzorem pro sebeúctu, nastavení si vlastních hranic…

Dnešní muži už nejsou muži

„Copak už nejsou žádní normální, hodní chlapi?“ „Dnešní muži už nejsou muži.“ A dalších spoustu stížností jako tyto je slyšet denně. Ze všech stran, v kavárnách, obchodech, restauracích, kdekoli. A nejen u nás v ČR. Stejnou kritiku jsem slyšel i v USA, Asii, kamkoli jsem…