DČ teambuilding v Kutné Hoře

Deník člověka má za sebou hned dvě prvenství. Uskutečnili jsme první velký teambuilding „vedení DČ“ a v ten samý den DČ získal svoji první svatbu – vzali se dva naši milí čtenáři, Jirka s Helčou. Když jsem v roce 2017 zakládal webové stránky Deníku člověka,…

Matka jako vzor pro sebepřijetí a sebelásku

Jak jsem psal v minulém příspěvku o otcovském modelu, přirozeně stejnou důležitost má v rodině role mateřská. Díváme-li se na přínos otce ve výchově dítěte (kromě tradičního ochranitelství a zabezpečení) z psychologického pohledu jako na někoho, kdo je vzorem pro sebeúctu, nastavení si vlastních hranic…

Věřím…

🍀 Věřím, že klíčem k šťastnému a naplněnému životu je být sám sebou, ať už jste v nitru kýmkoli, a neváhat říkat a dělat cokoli, co považujete za správné. Stát si za sebou, mít jasně dané hranice a vytyčená pravidla, podle kterých chcete žít. 🍀 Věřím, že…

Buď sám sebou: Mýtus?

„Přijímej sám sebe“, „Miluj sám sebe“, „Buď sám sebou“… To všechno jsou oblíbené věty motivačních knih a článků. Jistě, je ohromně důležité přijímat sám sebe, svoji vlastní přirozenost, nemít sám se sebou vnitřní konflikt. Ale nic není tak jednoduché, jen černé a bílé, že? Poslední…